Organisatie winterfietsen

Op verzoek van een aantal deelnemers gaat FGDD deze winter -niet gewoon- door met fietsen. Het winterfietsen start op dinsdag, 19 november 2019. Er wordt vervolgens wekelijks gefietst volgens het bekende schema. De ene week dus op dinsdagmiddag, de andere op donderdagmiddag.

De fietsdata zijn dus:

dinsdag 19 en donderdag, 28 november

dinsdag 3, donderdag 12 en dinsdag 17 december

Dan Kerst- en oud-en-nieuw en vervolgens:

donderdag, 9, dinsdag, 14, donderdag, 23 en dinsdag 28 januari 2020

Dan start op donderdag, 6 februari het gewone nieuwe fietsjaar weer.

'Niet gewoon' omdat er niet wekelijks een mail met het fietsplan wordt rondgezonden. De routes staan op deze site. En er wordt, omdat er waarschijnlijk flink zal worden geappt over het al dan niet doorgaan van een tocht, een aparte app-groep worden gemaakt. Liefhebbers moeten zich daarvoor even aanmelden.