LET OP: De routes op deze site zijn er op gezet voordat zij door de fietsgroep werden gefietst. Wanneer er nadien wijzigingen in een route zijn doorgevoerd dan zijn die niet op het kaartje en de knooppunten zichtbaar, maar wanneer qr-code wordt gescand geeft dat de gewijzigde route. Zo kan het voorkomen dat de qr-route met de klok meegaat en die op het kaartje juist andersom!