ZW OisterwijkKampina-route b 50km (1246614)

In jaarkalender 2020: 10 maart 2020

ZW HelvoirtOisterwijk-route b 46,4km (1013653)

In jaarkalender 2020: 14 mei 2020

ZW Chris’ Jacobus-route b 52,2km x (1137097)

In jaarkalender 2020: 3 november 2020

ZW DommelEsschestroomroute b 47km (1222191)

In jaarkalender 2020: 28 juli 2020

20200825 - ZW Bloeiende Kampina-route(a) 50,6km (1830650)