WW Emmamolenroute a 50,1km (1263597)

In jaarkalender 2010: 25 februari 2020

WW–Klinkert-route a 43,5km (1267199

In jaarkalender 2020: 14 juli 2020

WW Udenhoutse duinenroute a 50km (1216858)

In jaarkalender 2020: 20 oktober 2020

WW–riEfteling-route b 49,7km (1107479)

In jaarkalender 2020: 29 april 2020