OO–ThuisintGroen-route a 47,2km (1092537)

OO–BedafsebergenUden a 51,8km (1109338)

OO Nistelrode Maashorst a 53,1km (1249758)

OO Udense-route a 49,3km (1280287)

20210622 - OO - Langs groen en water 43,4 + 25,6km (1792356 en 2147917) DeBrug

20211021 - OO - Binnendoortjes-route 42,8km (2004639)