2018 04 30 - De afspraken

In deze nieuwe versie van de 'afspraken' is een tweetal punten betreffende de privacy opgenomen. Dit ivm de invoering van de AVG per 25 mei 2018.